Phone: 0 2627 1333 Mail: info@gw-biz.com
Untitled Document

gPackage

/ โทรคุ้ม ทุกเครือข่าย เหมาจ่าย เพียง 666 บาท/เดือน ปกติ 888 บาท/เดือน
gVoice 888 บาท/เดือน

โทรคุ้ม ทุกเครือข่าย จ่ายแค่ 888 ฟรี!มือถือ พรี!ค่าโทร

 

แจกมือถือ ฟรี! Nokia N100 มูลค่า 790 บาท
พร้อมแพคเกจโทรคุ้ม ทุกเครือข่าย ปกติเหมาจ่าย 888 บาท/เดือน (เดือนที่ 2 เป็นต้นไปเหมาจ่ายแค่ 666 บาท/เดือน)

เงื่อนไขการใช้แพคเกจ

 
 
โทรคุ้ม ทุกเครือข่าย ปกติเหมาจ่าย 888 พิเศษ จ่ายเพียง 666 ตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไป
  แพคเกจ โทรคุ้ม ทุกเครือข่าย ตั้งแต่ 8.00-22.00 ปกติเหมาจ่าย 888 เหลือเพียง 666 บาท/เดือน
     -   แพคเกจโทรคุ้ม 888 เราใจดี! คิดแค่ 666 เฉลี่ยะค่าโทรวันละ 22.20 บาท/วัน (666 ÷ 30 = 22.20)

     -   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ
       •   มือถือโนเกีย N100 มูลค่า 790 บาท
       •   ซิมการ์ด Hybrid
       •   ฟรี! ค่าโทรเดือนแรก 888 และเดือนที่ 2 เป็นต้นไป ชำระเพียง 666 บาท/เดือน
       •   โทรได้นาน 14 ชั่วโมง/วัน
       •   อายุการใช้งาน 53 วัน (กรณีสั่งซื้อวันที่ 5 ของเดือน)
       •   โทรกระหน่ำ ทุกเครือข่าย ตั้งแต่ 8.00-22.00 น.

     -   บริษัททำการตัดรอบบิลทุกวันที่ 27 จึงจำเป็นต้องคิดตามวันสั่งซื้อจริง จนถึงวันที่ 27 ของทุกเดือน
     (เช่น ซื้อแพคเกจวันที่ 5 คิดเป็น 23 วัน)
     -   นำค่าโทรเฉลี่ยะเป็นวัน x วันที่ครบรอบบิล (22.20 x 23 = 510.60)
     -   ดังนั้น ลูกค้าต้องชำระเงินทั้งหมด 510.60 + 888 = 1,398.60
     (กรณีสั่งซื้อวันที่ 5 ของเดือน)

     **   จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ จะเปลี่ยนไปตามวันที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อแพคเกจ

     -   สิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมมาให้บริษัท คือ
       •   สำหรับลูกค้าบุคคล เตรียมเพียง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
       •   สำหรับลูกค้าองค์กร เตรียมเพียง หนังสือรับรองบริษัท

     สอบถามเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อแพคเกจ โทร 0 2627 1333 | Hotline 09 1890 3800
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
     
Untitled Document
Untitled Document