Phone: 0 2627 1333 Mail: info@gw-biz.com
Untitled Document

Gippie Application

/ ข้อแนะนำในการใช้งานแอพฯ Gippie
APP GIPPIE GUIDELINE

ข้อแนะนำในการใช้งาน Gippie Application

  ข้อแนะนำในการใช้งาน Gippie  
     
  1. ในขณะที่คุณโทรผ่านแอพอยู่หากเจอปัญหาเสียงไม่ค่อยดัง ไม่ค่อยได้ยินอีกฝ่าย หรือมีเสียงแทรกเข้ามา
ให้คุณแก้ไขโดยการปิดแอพก่อนแล้วค่อยเปิดเข้ามาใช้งานใหม่ เพียงเท่านี้ก็หมดปัญหากวนใจ
 
     
     
     
     
  2.  ให้ตรวจสอบความเร็วของ 3G, Wi-Fi ของคุณเพราะหากความเร็วน้อยจะทำให้เสียงที่โทรผ่านแอพไม่ได้คุณภาพ
รือหากโทรได้ก็จะฟังไม่ค่อยได้ยิน หรืออาจจะได้ยินแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น เพราะการโทรผ่านแอพ
จะต้องโทรผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
 
     
     
     
     
     
  3. รองรับการโทรฟรีจากเครื่อง (iPhone 4 ขึ้นไป, Android 2.3 ขึ้นไป, BlackBerry คอมพิวเตอร์ (Windows)
หากคุณใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่รองรับคุณสมบัติการใช้งานผ่าน แอพคุณภาพของเสียงจะไม่ได้คุณภาพ
 
     
     
 

4. ในกรณีที่ขณะโทรออกด้วย App Gippie หากหน้าจอแสดง Payment require แสดงว่าคุณอาจจะ
    -   ไม่ได้เติมเงินในระบบ     ให้คุณตรวจสอบยอดเงินในระบบก่อนโทรออกผ่าน Gippie หากในขณะนั้น
ไม่มีเงินในระบบ หน้าจอจะแสดง Payment require หรือ

 
   
     
      -   ไม่ได้บันทึกเบอร์ของอีกฝ่ายไว้ วิธีแก้ไขโดยต้องบันทึกเบอร์ไว้ทั้งสองฝ่าย   หากคุณต้องการที่จะโทรหาเพื่อนของคุณในกลุ่ม Gippie
คุณและเพื่อนของคุณต้องบันทึกเบอร์ของอีกฝ่ายไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณแล้วทำการโทรออก
เพียงเท่านี้ก็หมดปัญหากวนใจในการโทรด้วยแอพ Gippie

 
 
 
     
     
Untitled Document
Untitled Document